News from Ukraine on May 14, 2014

27http://blog.img.pravda.com/images/doc/e/f/ef8c8-00britanian.jpg U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

May 14 – The self-proclaimed “people’s governor” of the virtual “People’s Republic of Luhansk” ValeriyBolotov has officially left for Russian Federation, informs SerhiyAstakhov, Assistant to the Head of the State Border Service of Ukraine. The ranks of Luhansk radicals have earliersplit: some said thatBolotovtries to draw people into civil war. On Tuesday Luhansk separatists reported thatanattempt was made uponBolotov’s life – obviously the situation is all about conflicts among different terrorist groups.

May 14 – Arms were used near Kramatorsk on May 13thduring a fight between the officers of Ukrainian law enforcement agencies and pro-Russian terrorists.95th airborne unit of the Armed Forces of Ukraine, involved in the anti-terrorist operation (ATO), was ambushed by the insurgents. Terrorists usedgrenade launchers and killed 7 Ukrainian soldiers. Their snipers shot down the soldiers who were wounded.Terrorists who attacked Ukrainian paratroopers used the weapons that are not being used by Ukrainian army.

May 14 – In Odessa, terrorists blew up a local branch of “PrivatBank”, which belongs to Ihor Kolomoyskyi. Mr.Kolomoyskyi is one of the most effective heads of regional administrations (Dnipropetrovsk) who also supports the government of Ukraine. Mr.Kolomoyskyi is the President of the United Jewish Community of Ukraine, former President of the European Council of Jewish Communities and the President of the European Jewish Union (EJU). This explosion is regarded as revenge by pro-Russian terrorist for his pro-Ukrainian position.

May 14 –  In the morning the representatives of pro-Russian organizations and armed insurgents arrived at the building of a military unit N3037 in Budyonivsk district of Donetsk in order to seize weapons. The attack continues.

May 14 – In Luhansk oblastpublic prosecutor’s office “pardoned” three separatists who gave up their weapons.

May 14 – Russian sabotage groups have been given a task to demoralize Ukrainian soldiers and local residents, informs DmytroTymchur, coordinator of the “Information resistance” group.

May 14 – Russian Don Cossacks have invaded the city of Debaltseve in Donetsk oblaston May 13th.

May 14 – Separatists are trying to stop mine operations in Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, stated the Head of the Independent Trade Union of Donbas Miners MykhayloVolynko. Their main goal is to create chaos and panic in the region.
http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/7/a748a-00france.jpg  France, Belgique, Canada, Suisse

Le 14 mai – “Valeriy Bolotov, “le gouverneur du peuple” auto-proclamé de la “République de Louhansk” virtuelle est officiellement parti en Russie.” déclare le Chef adjoint du Service national des gardes-frontières, Serhiy Astakhov. Un conflit est survenu plus tôt dans les rangs des radicaux de Louhansk: une unité a déclaré que Bolotov attirait les habitants dans une guerre civile. Le mardi, les séparatistes de Lougansk ont rapporté que l’on a essayé de tuer Bolotov. Il est évident que l’on fait référence aux conflits qui divisent les différents groupes terroristes.

Le 14 mai – Le 13 mai, un affrontement a eu lieu entre les forces de sécurité ukrainiennes et les terroristes pro-russes près de Kramatorsk. L’unité de la Brigade 95 des Forces armées de l’Ukraine, qui participe aux opérations anti-terroristes, a été prise dans une embuscade organisée par les militants. Les terroristes ont utilisé des lance-roquettes. Sept soldats ukrainiens ont été tués. Les militaires blessés ont été achevés par des tireurs d’élite terroristes. Les militants qui ont attaqué les commandos ukrainiens utilisaient des armes que l’armée ukrainienne ne possède pas.

Le 14 mai – A Odessa, les terroristes ont fait sauter une succursale de Privatbank qui appartient à Ihor Kolomoisky, l’un des responsables les plus efficaces des administrations régionales (Dnipropetrovsk), qui soutient le gouvernement de l’Ukraine. Kolomoisky est le leader de la Communauté juive de l’Ukraine, président des communautés juives du Conseil européen et président de l’Union juive européenne (EJU). Cette tentative est considérée comme une vengeance des terroristes pro-russes en réponse à sa position pro-ukrainienne.

Le 14 mai – Le matin, des représentants des organisations pro-russes et des militants armés se sont approchés des bâtiments de l’unité militaire No.3037 situés dans le district de Boudionivsky (région de Donetsk) pour saisir des armes. L’assaut se poursuit.

Le 14 mai – Le Bureau du procureur a “gracié” trois séparatistes qui ont déposé leurs armes dans la région de Louhansk.

Le 14 mai – Les groupes de sabotage russes ont reçu l’ordre de démoraliser la population locale et les militaires ukrainiens – déclaration de Dmytro Tymtchouk, coordinateur du groupe “Informatsiyny Opir” (Information et Résistance).

Le 14 mai – Le 13 mai, des Cosaques du Don russes ont occupé la ville de Debaltseve (région de Donetsk).

Le 14 mai – “Les séparatistes essaient d’arrêter le travail dans les mines situées dans les régions de Donetsk et Louhansk.” déclare Mykhailo Volynko, président du Syndicat indépendant des mineurs du Donbass. Leur but principal – créer le chaos et la panique dans la région.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/4/d4f00-00polska.jpg Polska

14 maja – samozwańczy “ludowy gubernator” wirtualnej “Ługańskiej Republiki Ludowej” Walerij Bołotow oficjalnie wyjechał do Federacji Rosyjskiej, powiedział zastępca szefa Państwowej Służby Granicznej Serhij Astachow. Wcześniej w szeregach ługańskim radykałów dokonał się podział: jedna z grup oświadczyła z niechęcią, że Bołotow wciąga ludzi w wojnę domową. 13 maja separatyści z Ługańska poinformowali o próbie zamachu na Bołotowa – pewnie chodzi o konflikt między różnymi gangami terrorystycznymi.

14 maja – Poprzedniego dnia, 13 maja pobliżu Kramatorska stało się starcie między ukraińskimi siłami bezpieczeństwa i prorosyjskimi terrorystami. Jednostka 95j Brygady Aeromobilnej Sił Zbrojnych Ukrainy, zaangażowanych w ATO, wpadła w zasadzkę bojowników. Terroryści użyli wyrzutnie rakiet, rannych żołnierzy dobijali snajperzy. Z rąk terrorystów zginęło 7 żołnierzy ukraińskich. Bojownicy, którzy zaatakowali ukraińskich spadochroniarzy, używali rosyjskiej broni, której nie posiada armia ukraińska.

14 maja – W Odessie terroryści wysadzili oddział “Prywatbanku”, który należy do Igora Kolomojskiego – jednego z najbardziej skutecznych szefów regionalnych administracji (Dniepropietrowsk), który popiera rząd Ukrainy. Kołomojsky jest przywódcą Wspólnoty Żydowskiej Ukrainy, przewodniczącym Europejskiej Rady Gmin Żydowskich i prezydentem Europejskiego Związku Żydowskiego (EJU). Ten zamach jest traktowany jako zemsta prorosyjskich terrorystów za proukraińską pozycję Kołomojskiego.

14 maja – Członkowie organizacji prorosyjskich i uzbrojone bojownicy rano przyszli pod budynek jednostki wojskowej N3037 w rejonie Budionowskim obwodu Donieckiego z wymogą przekazać im broń. Walka trwa.

14 maja – Prokuratura “amnistowała” trzech separatystów, którzy złożyli broń w obwodzie Ługańskim.

14 maja – Rosyjskie grupy dywersyjne otrzymały zadanie demoralizować ukraińskie wojsko i miejscową ludność, powiedział koordynator grupy “Opór Informacyjny” Dmytro Tymczuk.

14 maja – W dniu poprzednim, 13 maja miasteczko Debalcewo obwodu Donieckiego zostało zajęte przez rosyjskich Kozaków Dońskich.

14 maja – Separatyści próbują zastopować pracę kopalni w obwodach Donieckim i Ługańskim, oświadczył przywódca Samodzielnego Związku Zawodowego Górników Donbasu Mychajło Wołynko. Główny ich cel – sianie chaosu i paniki w regionie.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/8/38ee5-wac0aw0radziwinowicz00.jpg Wacław Radziwinowicz

Rosyjski lud żąda krwi. Chce, by Putin zaatakował Ukrainę

Kreml raczej nie wprowadzi wojsk na Ukrainę – twierdzą rosyjscy eksperci. Jednak wielu zwykłych obywateli ogarnął nacjonalistyczny amok. Żądają, by Moskwa pomogła sąsiadom w walce z “faszyzmem”.

Do redakcji popularnej radiostacji moskiewskiej zadzwoniła niedawno kobieta, sądząc po głosie, w wieku średnim, i łkając wyznała, że z rozpaczy popełni samobójstwo, “bo Władimir Putin nie posyła armii na Ukrainę”.

Jej mniej więcej rówieśniczka, sprzedawczyni w sklepie obok mojego domu, na mój widok radośnie wykrzykuje: – A my wzięliśmy Krym! I Donieck też będzie nasz! Faszyzm nie przejdzie!

Znamy się od dawna, zawsze miło się z nią rozmawiało. Ale teraz ja dla niej jako Polak jestem czymś w rodzaju pachołka faszystów właśnie. A ona i jej koleżanki z faszyzmem walczą. To znaczy mleko jeszcze mi sprzedają, ale swój sklep przyozdobiły czarno-brązowymi “georgijewskimi” wstążeczkami, symbolizującymi zwycięstwo nad faszystowskimi Niemcami 9 maja 1945 r. Kokardy w tych samych barwach przypominających umaszczenie chrząszcza z Kolorado, czyli stonki ziemniaczanej, noszą uzbrojeni prorosyjscy separatyści z Doniecka i Ługańska, dlatego na Ukrainie nazywa się ich powszechnie “koloradami”.

Media od miesięcy już wbijają Rosjanom do głów, kto jest przeciwnikiem tych ze wstążeczkami.

Embrion faszyzmu z owłosioną twarzą

Wczoraj pisarz Aleksandr Prochanow w komentarzu w bliskim Kremlowi dzienniku “Izwiestia” tak opisał to, co się dzieje w sąsiednim kraju: “Czarna sperma faszyzmu przelała się na Kijów, matkę miast ruskich. Wśród świątyń zaczął rosnąć potworny embrion faszyzmu z owłosioną twarzą i czarnymi różkami. Faszyzm jak zgniłe ciasto zaczął rozpełzać się po całej Ukrainie. Jego kapłani urządzili rytualną kaźń w Odessie, czterdziestu rosyjskich męczenników spłonęło żywcem pod radosnymi okrzykami katów. To była faszystowska modlitwa, ofiara złożona pamięci Himmlera, Adolfa Hitlera. Tymoszenko, ta wściekła kaleka, splotła sobie warkocz z włosów więźniów Auschwitz”.

Zdaniem Prochanowa, który jest też szefem cenionego dziś na Kremlu Klubu Izborskiego złożonego z nacjonalistycznych, czerwono-brunatnych politologów, Putinowi nie pozostaje nic innego, jak wydać rozkaz oddziałom, które 9 maja w rocznicę zwycięstwa przejdą przez plac Czerwony, by prosto z defilady pomaszerować “na Donieck, gdzie ranny powstaniec słabnącą ręką rzuca koktajl Mołotowa w faszystowski banderowski czołg”.

Nowe Auschwitz w Odessie

Prochanowa słuchają w otoczeniu Putina. Moja sklepowa go nie czyta. Jej telewizja opowiada, że w Odessie faszyści urządzili “nowy Chatyń”, czyli rzeź taką, jaka miała miejsce w białoruskiej wiosce, gdzie hitlerowcy w 1943 r. spalili i rozstrzelali uciekających z podpalonej stodoły 149 mieszkańców. Telewizja mówi jej też o ciężarnej kobiecie uduszonej w Odessie kablem przez banderowców, o tym, że upowcy do ogarniętego ogniem domu związku zawodowych wrzucali ampuły z gazem trującym. Piątkowa tragedia w mieście nad Morzem Czarnym była, jak słyszą i czytają Rosjanie, “nowym Auschwitz”.

Propaganda kremlowska skutecznie wmówiła narodowi, że na Ukrainie, tak samo jak w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, toczy się zacięta walka sił dobra z faszyzmem. I obywatelom tym bardziej dziś, kiedy kraj szykuje się do obchodów 69. rocznicy zwycięstwa, dorocznej defilady w Moskwie, trudno jest zrozumieć, dlaczego armia Rosji nie spieszy z pomocą.

To Amerykanie chcą wysłać Rosję na Ukrainę

Zaczęli im to tłumaczyć bliscy władzom komentatorzy. Ich zdaniem dywizje rosyjskie chcą rzucić na Ukraińców… Amerykanie.

Zdaniem Konstantina Zatulina, dyrektora Instytutu Krajów WNP, wprowadzenie armii na terytorium sąsiedniego kraju, na co jeszcze w marcu zezwoliła Putinowi Rada Federacji, byłoby celowe z punktu widzenia humanitarnego. “Natomiast nie jest uzasadnione z punktu widzenia politycznego i militarnego. Przeciwnicy Rosji w USA byliby bardzo zadowoleni, gdyby Rosja bezpośrednio ugrzęzła w wojnie. Moim zdaniem nie powinniśmy iść na ich smyczy” – napisał politolog w dzienniku “Moskiewski Komsomolec”.

Wtóruje mu Mychajło Pohrebinski, zdecydowanie prorosyjski politolog z Kijowa: “Interwencja zbrojna Rosji na Ukrainie byłaby realizacją planu Amerykanów, którzy chcieliby sprowokować Putina i doprowadzić do agresji po to, by Rosja utkwiła w krwawym koszmarze. Część ludności będzie witać żołnierzy kwiatami, część będzie toczyć wojnę partyzancką nawet na wschodzie kraju. Będą też sporadyczne potyczki regularnych oddziałów”.

Według Aleksandra Chramczichina, dyrektora Instytutu Analiz Politycznych i Wojskowych, przejęcie kontroli nad wschodnimi obwodami Ukrainy miałoby dla Rosji skutki katastrofalne. Tam Moskwa może liczyć na “lojalność najwyżej 60 proc. mieszkańców, a nie 80 proc., jak na Krymie”. Ekspert podkreśla: “W tych regionach mieszka 10 razy więcej ludzi niż na Krymie, a gospodarka jest w tak samo fatalnym stanie jak na półwyspie. To znaczy, że efektem byłyby kolosalne wydatki z budżetu państwa, który ich po prostu nie wytrzyma. Do tego będziemy tam mieć kilka milionów ludzi, którzy uważać będą Rosję za agresora, okupanta i być może strzelać nam w plecy. Oznaczałoby to też, że dzisiejszą błazeńską imitację sankcji zastąpiłyby sankcje prawdziwe. Interwencja to droga do ciężkiego kryzysu gospodarczego, który staje się kryzysem politycznym. I to właśnie dlatego nas próbują sprowokować do agresji na Ukrainę”.

Interwencja nie, pomoc separatystom – tak

Ekspert wojskowy, członek Rady Społecznej przy Ministerstwie Obrony Igor Korotczenko uważa, że Rosja musi udzielać wszelkiej technicznej, wywiadowczej pomocy separatystom włącznie z ogłoszeniem nad wschodnią Ukrainą strefy, gdzie zakazane będą loty samolotów, jak w Libii. Należy tam posyłać broń, ochotników, instruktorów. Ale interwencja zbrojna to, jego zdaniem, ostateczność. Być może trzeba będzie po nią sięgnąć, jeśli okaże się, że władzom w Kijowie uda się przeprowadzić zapowiedziane na 25 maja wybory prezydenckie. Bo w ich wyniku, jak twierdzi Korotczenko, Ukraina stanie się “państwem otwarcie faszystowskim i antyrosyjskim”.

Także Fiodor Łukjanow, szef Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej, ceniony i słuchany także na Zachodzie, w rozmowie z “Wyborczą” zapewnił, że Kreml “ani nie planuje, ani nie zamierza wprowadzać oddziałów regularnej armii na Ukrainę”. – Do interwencji mogłoby dojść tylko wtedy, gdyby Kijowowi udało się zdławić zbrojny opór na wschodzie kraju. Bo to oznaczałoby oddanie Ukrainy pod pełną kontrolę NATO i Unii Europejskiej, co dla Moskwy byłoby katastrofą. Dlatego Rosja będzie ze wszystkich sił wspomagać tych, których w Kijowie nazywają “koloradami”, ale wojsk, póki się jakoś trzymają, na pomoc im nie pośle – tłumaczy ekspert.

Dla wielu Rosjan ogarniętych patriotycznym entuzjazmem takie tłumaczenia graniczą ze zdradą. Oni nie godzą się z tym, że Moskwa milczy, kiedy ich braciom “faszyści z Kijowa” urządzają “nowy Chatyń” i “nowe Auschwitz”. (http://wyborcza.pl/)

http://blog.img.pravda.com/images/doc/6/7/67135-00italy.jpg Italia, Svizzera, Vaticano

14 maggio – L’autoproclamato governatore popolare della virtuale Repubblica di Luhans’k Valeriy Bolotov è tornato in Russia, – ha detto l’assistente del capo del Servizio nazionale di frontiera Serhii Astakhov. Ricordiamo che nelle file dei separatisti di Luhans’k c’è stata una spaccatura radicale: una delle parti ha affermato che Bolotov stava coinvolgendo le persone in una guerra civile. Martedì i separatisti hanno comunicato che c’è stato un tentativo di uccidere Bolotov; a quanto pare, si tratta di un conflitto tra i vari gruppi terroristici.

14 maggio – Il 13 maggio nei pressi di Kramators’k c’è stato uno scontro armato tra le forze di sicurezza ucraine e i terroristi filorussi. La 95esima unità delle brigate aeromobili delle Forze Armate dell’Ucraina coinvolta nell’operazione antiterroristica è finita in un’imboscata organizzata dai militanti. I terroristi hanno fatto uso dei lanciarazzi. Sono morti 7 soldati ucraini. I soldati feriti venivano uccisi dai cecchini terroristi. I militanti che hanno attaccato i paracadutisti ucraini hanno fatto uso di armi che l’esercito ucraino non possiede.

14 maggio – A Odesa, i terroristi hanno fatto saltare in aria una filiale di “PryvatBank”, appartenente a Ihor Kolomoiskyi – uno dei capi più efficaci delle amministrazioni regionali (Dnipropetrovs’k), che sostiene il governo dell’Ucraina. Kolomoiskyi è il capo della Comunità ebraica unita dell’Ucraina, capo del Consiglio europeo delle comunità ebraiche e presidente dell’Unione ebraica europea (EJU). Questo attentato è da considerarsi come una vendetta dei terroristi per la posizione apertamente filoucraina da lui assunta.

14 maggio – I rappresentanti delle organizzazioni filorusse e i militanti armati si sono presentati questa mattina alle porte dell’unità militare N3037, nella regione di Budiovins’k di Donets’k al fine di prendere le armi. L’assalto non è ancora terminato.

14 maggio – La procura ha “concesso la grazia” a tre separatisti che hanno deposto le armi nella regione di Luhans’k.

14 maggio – I gruppi diversivi russi hanno ricevuto l’ordine di demoralizzare i militari ucraini e la popolazione locale, – ha detto il coordinatore del gruppo “Informatsijnyi Opir” Dmytro Tymchuk.

14 maggio – Il 13 maggio la città di Debaltseve nella regione di Donets’k è stata occupata dai cosacchi russi del Don.

14 maggio – I separatisti stanno cercando di fermare i lavori delle miniere nelle regioni di Donets’k e Luhans’k in Ucraina, – ha dichiarato il capo del sindacato indipendente dei minatori del Donbas Mykhailo Volynko. Il loro scopo principale è quello di creare caos e panico nella regione.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/1/4/148e7-00srbija.jpg Сербіиа

14. mај – Samozvani “narodni gubernator” virtuelne”Luganske narodne republike” Valerijј Bolotovzvanično se preselio u Rusiju-pomoćnik šefa državne graničneslužbe Sergej Astahov. Raniје uredovimaluganskihradikaladesio serascep: јеdan deo radikala је rekaodа Bolotovuvlači ljude u građanski rat. U utorak separatisti iz Luganska izjavili su оpokušajuubistva Bolotova- оčigledno se radio sukobima između različitih terorističkih grupa.

14. mај – 13. mаја poredKramatorskabio je sukobizmeđu ukrajinskih snaga bezbednosti i proruskih terorista. Јеdinica 95. padobranske brigadeOružanih snagaUkrajineuključenih u antiterorističku operacijusuupali u zasedumilitanata. Teroristisu iskoristili bacače granata. Ubijeni su 7. Ukrajinskih vojnika.Ranjenikesu ubijali do krajasnajperiterorista. Militanti, koji sunapaliukrajinske padobrance, koristili oružje, kojeg nema ukrajinska vojska.

14. mај ̶  U Оdesiteroristi su digli u vazduhodeljenje “Privatbanke”, kојаpripadaIgoruKolomojskom – јеdnom оdnajefikasnijihšefovaregionalne uprave (Dnjepropetrovsk), kojipodržavavladuUkrajine. Kolomojski je liderUjedinjene ЈеvrejskezajedniceUkrajine, šef Еvropskogsaveta јеvrejskihzajednicaipredsednik Еvropskeјеvrejskeunije (ЕЈU). Оvajpokušajse smatra оsvetomproruskih terorista zbognjegoveproukrajinskepozicije.

14. mај-Predstavnici proruskih organizacijai naoružani militanti ujutru došli su zgradi vojne jedinice N3037uBudjonovskomregionuDonjecke oblastiu ciljuda oduzmeoružje.Napad se nastavlja.

14. mај – Državno tužilaštvo je”аmnestiralo” trојicuseparatistakojisu položili oružje u Luganskom regionu.

14. mај – Ruskediverzantskegrupedobile suzadatak da demoralizuju ukrajinskevojnike i lokalno stanovništvo-koordinator grupe za medijski otpor Dmitro Timčuk.

14. mај  ̶ 13.mаја gradDebalseveDonjeckeoblasti је okupiranod strane ruskih donskih kozaka.

14. mај -Separatisti pokušavaju da zaustave rudnik u Donjeckoj i Luganskoj oblasti Ukrajine -šef Nezavisnog sindikatarudara Donbasa Mihajlo Volinko. Glavni je cilj separatistadа stvorehaosipaniku u regionu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s