russian agression

CALL ME DOC – The film about doctors that saving lives in the war against Russian agression on the East of Ukraine

The Kremlin-inspired invasion of eastern Ukraine has transformed the lives of thousands of soldiers, especially medics, who have struggled over the past year to keep Ukrainian volunteers and Ukrainian soldiers from dying in combat.

Ukraine Today presents a new feature ‘Call Me Doc’ which gives an insight into the work of hundreds of courageous doctors saving lives in east Ukraine.

Check out our website: http://uatoday.tv
Facebook: https://facebook.com/uatodaytv
Twitter: https://twitter.com/uatodaytv

Advertisements

GEORGIA #080808 WE REMEMBER – DEVOTED TO THE RUSSIAN AGRESSION TO GEORGIA IN AUGUST 2008

georgia08

This film made by Ia Barateli is about Russian war on the territory of orthodox Georgia in 2008.  From it you can get to know about russian agression in 2008. How it can be in 21th century? 2008 – Georgia… 2014-2015 – Ukraine…Who will be next? … Are you still silent?!!!

2015 08 07 Mikheil Saakashvili

Звернення грузинською мовою у зв’язку з 7 – річчям вторгнення 100 – тисячної російської армії в Грузію.

Пізно ввечері 7 серпня 2008 року після отримання неспростовних даних про проникнення масових колон російської бронетехніки через Рокський тунель на територію Грузії і після багатьох днів обстрілу з контрольованою російськими офіцерами та їх місцевими найманцями, мирних жителів, я прийняв рішення направити грузинську армію для перехоплення російських сил і зупинки їх просування. У перші ж години бійці 4-ої бригади під командуванням генерала Каланадзе підбили колону російських танків і важко поранили командуючого російської 58-ої армії, генерала Хрулева. Після цього росіяни підняли в повітря більше 200 літаків і вертольотів, і стали масово бомбити всю територію Грузії. Завдяки поставленої Україною ППО, ми підбили 14 літальних апаратів, після чого запас ракет системи Бук вичерпався. Після кількох днів героїчного опору, і щоб уникнути оточення, наші війська почали відходити на захист столиці, а росіяни отримали наказ рушити на столицю для повалення мого уряду. У цей час сотні тисяч тбілісців вийшли на вулиці та в умовах загрози розбомбити мирний мітинг в центрі Тбілісі, відмовилися залишати вулиці і безперервно протестували проти агресії. Кличем тих днів стало: «Грузія ніколи не здається». У Тбілісі прилетіли лідери європейських країн, включаючи Президента України, і встали з народом. В результаті такої єдності і загальної міжнародної підтримки, особливо після оголошення США військової гуманітарної операції в підтримку грузинської демократії, Путін був змушений зупинитись біля кордонів Тбілісі. Не дивлячись на захоплення додаткових шматків нашій території, Росія не могла вирішити жодне із своїх стратегічних завдань. Грузія продовжувала розвиватися, Євросоюз оголосив про створення програми “Східного партнерства”, практично ніхто не визнав захоплення території.

Сьогодні ця боротьба продовжується в Україні. Начальник штабу 58-ої арміі воює на Донбасі, а генерал Каламадзе допомагає готувати українських захисників. Спільними зусиллями ми доведемо цю боротьбу до перемоги.

Обращение на грузинском языке в связи с 7-летием вторжения 100-тысячной российской армии в Грузию.

Поздно вечером 7 августа 2008 года после получения неопровержимых данных о проникновении массовых колон российской бронетехники через Рокский тоннель на территорию Грузии и после многих дней обстрела с контролируемой российскими офицерами и их местными наёмниками, мирных жителей, я принял решение двинуть грузинскую армию для перехвата российских сил и остановки их продвижения. В первые же часы бойцы 4-ой бригады под командованием генерала Каланадзе подбили колонну российских танков и тяжело ранили командующего российской 58-ой армии, генерала Хрулева. После этого россияне подняли в воздух более 200 самолетов и вертолетов, и стали массово бомбить всю территорию Грузии. Благодаря поставленной Украиной ПВО, мы подбили 14 летательных аппаратов, после чего запас ракет системы Бук у нас иссяк. После нескольких дней героического сопротивления и дабы избежать окружения, наши войска стали отходить на защиту столицы, а россияне получили приказ двинуться на столицу для свержения моего правительства. В это время сотни тысяч тбилисцев вышли на улицы и в условиях угрозы разбомбить мирный митинг в центре Тбилиси отказались покидать улицы и беспрерывно протестовали против агрессии. Кличем тех дней стало: «Грузия никогда не сдастся». В Тбилиси прилетели лидеры европейских стран, включая Президента Украины, и встали с народом. В результате такого единства и всеобщей международной поддержки, особенно после объявления США военной гуманитарной операции в поддержку грузинской демократии, Путин был вынужден остановится на подступах Тбилиси. Не смотря на захват дополнительных кусков нашей территории, Россия не могла решить ни одной из своих стратегических задач. Грузия продолжала развиваться, Евросоюз объявил о создании программы “Восточного партнерства”, практически никто не признал захват территории.

Сегодня эта борьба продолжается в Украине. Начальник штаба 58-ой армии воюет на Донбассе, а генерал Каланадзе помогает готовить украинских защитников. Совместными усилиями мы доведем эту борьбу до победного конца.

 

Donbas – without words (910+ photos)

By Segodnya.ua (10.13.2014,Translated and edited by Voices of Ukraine)

We have collected 873 photos from eastern Ukraine, which sho

We have collected 873 photos from eastern Ukraine, which show the real picture of the situation: all the pain, extreme survival conditions, the extent of the destruction, the military situation in the region. If you have photos that you want to share with other users, join Segodnya.ua now and send in your photos.

Click here for all photos:

http://www.segodnya.ua/photo_donbass.html

West Can Help Ukraine… – Journalist

 Юрий Бутусов Yurii Butusov (Censor.NET editor-in-chief)

Read also: NSDC  confirmed Invasion of the Russian Army on the Territory of Ukraine under the Guise of Donbas Militants

Спокойно! Паника не позволила бы удержать Майдан. Паника не позволяет выиграть войну. Паника не позволяет жить и работать. Если мы хотим одержать победу в войне, нам надо как на Майдане определить свой личный план действий, и делать работу. Нам необходимы четкие и понятные действия от власти. Криками и истерикой мы ничего не добьемся и ничем не поможем.

Вы должны знать – те патриоты, которые сражаются сейчас в Донбассе за свободу и независимость Украины, не просят от нас истерических воплей. Они пошли на войну, чтобы остановить российскую агрессию. Они верят в нашу победу, и они продолжают сражаться. Каждый день дорогой ценой. И мы должны укреплять их дух и веру в надежный тыл. Нам нужна сейчас волна общественного мнения во всем мире.

Хочу напомнить – до сих действуют ограничения Евросоюза и Америки на поставки многих видов товаров военного назначения в Украину. Даже за деньги нельзя сейчас купить для нашей армии снайперские винтовки и снайперские патроны, например.

Для патриотов за рубежом: нам нужна волна протестов против преступного бездействия международных организаций и демократических стран в ответ на российскую агрессию. Запад повторяет беззубую и позорную политику потворства российской агрессии – также, как потворствовал во время войны в Испании в 1936-39-м, также, как сдали Чехословакию в 1938-м.

Нам нужна международная помощь. Любая. Оружие, снаряжение, продовольствие, горючее. Началось полномасштабное российское вторжение. И прежде нам необходимо вот это, о чем я писал ранее:

 West Can Help Ukraine to Resist the Aggression of Russia. There Are Some Crucial Areas Where Help Is Needed – Journalist

In particular, the Ukrainian army needs all kinds of military vehicles.

Censor.NET editor-in-chief Yurii Butusov writes it on his Facebook page.

“People ask me: how can West and democratic countries help Ukraine to fight with the Russian aggression?

From my point of view, we immediately need help with nonlethal means in the following crucial areas:
1 Sharing intelligence data of NATO satellites regarding movement and deployment of the Russian troops in the Donbas in real time.

2 Supply of military communication systems of the tactical and operational-tactical level, a closed and secure military telephone systems and landline. We need to fully re-equip every soldier, commander, and unit with means of communication that will allow to abandon completely mobile phones that are monitored by Russian intelligence and attract artillery strikes.

3 For each military unit, supply of unmanned aerial reconnaissance vehicles of the tactical and operational-tactical level, equipped with modern optoelectronic devices for reconnaissance and targeting.

4 For each battery and division, supply of modern devices for targeting that allow to adjust artillery fire.

5 Supply of modern systems of jamming and electronic countermeasures for each combat aircraft and helicopter.

6 Supply of thermal observation devices and thermal gunnery sights of the 3rd generation to fully equip infantry, armored vehicles, each aircraft and helicopter.

7 Supply of light armored vehicles to enhance mobility of military units – we need all kinds of military vehicles, thousands of them.

8 Allocation of funds to construct two modern training centers for mechanized infantry and special forces.

9 Supply of personal medical care for each soldier and providing advanced military hospitals,” Butusov wrote.

Source:http://en.censor.net.ua/n299549